مناطق تحت پوشش

کاربران عزیز نون‌بَر توجه نمایند که سرویس‌دهی نون‌بَر تنها برای مناطق تحت پوشش است و مسئولیتی در قبال سفارشات ثبت شده در مناطق خارج این محدوده ندارد. شما می‌توانید در تصویر و لیست زیر، مناطق تحت پوشش ما در اصفهان را مشاهده نمایید.

نون‌بَر | مناطق تحت پوشش